Sự kiện gây quỹ cho các hộ nghèo tỉnh miền tây

Ngày đăng: 18/08/2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Thưa Quý Anh/Chị,

Vừa qua, ngày 20/5/2014, các Tình nguyện viên Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường (ĐHĐGĐ) đã hợp tác với Nhà hàng Wonder Buns Vietnam tổ chức NGÀY ĐỒNG HÀNH – Lần II với chủ đề “SỐNG Ở THỂ CHỦ ĐỘNG”.

Với thông điệp “Sống ở thể chủ động”, chúng tôi muốn lan tỏa một giá trị sống tốt đẹp đến cộng đồng về sự chủ động của giới trẻ trong học tập, trong công việc, trong hành trình chinh phục những giấc mơ bản thân, sự vươn lên và chung tay đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước. Vị khách mời duy nhất – Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) – đã chia sẻ thân mật với hơn 30 người tham dự là các doanh nhân, nhân viên văn phòng và sinh viên về giá trị tốt đẹp đó. 

Chúng tôi thực hiện Ngày Đồng Hành II với chủ đề “Sống ở thể chủ động” không vì mục tiêu lợi nhuận, mà những trái tim thiện nguyện của Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường muốn lan tỏa một cách thân ái và gần gủi đến những người trẻ như chúng tôi một thông điệp rằng: chúng ta cần xác định một mục tiêu cuộc đời cao đẹp, hãy sống ở thể chủ động, luôn đề cao tinh thần dân tộc, luôn vươn lên chiến thắng nghịch cảnh, hăng say lao động, luôn hoàn thiện về tri thức và sống có trách nhiệm với cộng đồng. 

Mặc dù vậy, qua chương trình, Ban tổ chức vẫn thu được nguồn quỹ nhất địnhđến từ các trái tim thiện nguyện. Theo đó, chúng tôi xin được tổng kết về tài chính như sau để Quý Nhà tài trợ có đầy đủ thông tin: 

1. Nguồn thu:

- Đóng góp của Nhà hàng Wonder Buns Vietnam: 836.000 đồng – trích trên doanh số bán hàng trong ngày; 
- Bán vật phẩm, sách, quà tặng: 3.695.000 đồng 
Tổng nguồn thu: 4.531.000 đồng 

2. Chi phí:

- Chi phí tổ chức: 1.345.000 đồng (TNV, standy, quà tặng, v.v.)
- Chi phí mua sách: 2.670.000 đồng (50 cuốn sách Hãy sống ở thể chủ động, sau khi được chiết giảm 40% từ Công ty CP AnphaBooks, vẫn giữ lại số lượng sách có chữ ký của tác giả để bán/tặng trong các chương trình kế tiếp)
Tổng chi phí: 4.015.000 đồng 

Như vậy, nguồn thu vào quỹ từ Ngày Đồng Hành – Lần II là 516.000 đồng, chưa tính các khoản chưa thanh toán do Nhà tài trợ đặt vật phẩm. 

Chúng tôi sẽ tổ chức Ngày Đồng Hành – Lần III, IV, VII và nhiều hơn nữa. Bất kể là tổ chức NGÀY ĐỒNG HÀNH với mục đích gây quỹ, kết nối vì cộng đồng hay để truyền đi các thông điệp sống tốt đẹp, chúng tôi cũng đều mong mỏi sự chung tay của tất cả các trái tim thiện nguyện. Qua đó, chúng tôi mong rằng Quý Nhà tài trợ quan tâm đến Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường – chính là quan tâm đến các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi – đạo đức tối trên mọi miền đất nước.

Cảm ơn Quý Nhà tài trợ, Doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh, Ban Giám đốc và Tập thể nhân viên Nhà hàng Wonder Buns Vietnam, các Điều phối viên, Tình nguyện viên của Dự án đã chung tay làm nên chuỗi Chương trình Ngày Đồng Hành II thật sự ý nghĩa và lan tỏa các giá trị sống tốt đẹp.

Thân ái,

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN