CHỨNG NHẬN SINH VIÊN ĐỒNG HÀNH

Ngày đăng: 16/07/2016

Chứng nhận Sinh Viên Đồng Hành là chứng nhận duy nhất của Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường cho các sinh viên đã trải qua các giai đoạn trải nghiệm theo chính sách tuyển chọn và huấn luyện của Dự án.

      Chứng nhận Sinh Viên Đồng Hành là chứng nhận duy nhất của Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường cho các sinh viên đã trải qua các giai đoạn 
trải nghiệm theo chính sách tuyển chọn và huấn luyện của Dự án.
Sinh Viên Đồng Hành được cấp chứng nhận là sinh viên năm II của Dự án, được cấp vào Tháng 10 hằng năm và danh hiệu trên giấy chứng nhận gắn liền với
năm mà học sinh/sinh viên đó nhận học bổng. Mỗi thế hệ Sinh Viên Đồng Hành sẽ chỉ được cấp duy nhất một lần và có giá trị đến khi tốt nghiệp Đại học
và có việc làm.

I – CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ
1. GIAI ĐOẠN I: các sinh viên đã được tuyển chọn thông qua Quy trình xét tuyển học bổng, bao gồm:
(i) đã từng là học sinh được nhận Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường tận nhà,
(ii) được nhận học bổng tài trợ chỗ ở & Huấn luyện; và 
(iii) được cấp học bổng vào từng thời điểm;

2. GIAI ĐOẠN 2: Kỳ kiểm tra toàn diện Tháng 3 hằng năm, gồm 04 tiêu chí cơ bản: 
(i) điểm số, hạnh kiểm tại trường Đại học; 
(ii) điểm kiểm tra tiếng Anh do Nhóm giáo viên phụ trách; 
(iii) điểm rèn luyện kỹ năng mềm; và 
(iv) tuân thủ Gia quy, sống yêu thương và trách nhiệm tại Ngôi Nhà Đồng Hành.

3. GIAI ĐOẠN 3: Kỳ kiểm tra toàn diện Tháng 9 hằng năm, gồm 05 tiêu chí cơ bản: 
(i) điểm số, hạnh kiểm tại trường Đại học; 
(ii) điểm kiểm tra tiếng Anh tại 01 Trung tâm Anh ngữ; 
(iii) điểm rèn luyện kỹ năng mềm; 
(iv) kết quả công việc bán thời gian, hoạt động ngoại khóa; và 
(v) tuân thủ Gia quy sống yêu thương và trách nhiệm tại Ngôi Nhà Đồng Hành.

 

II CÁC TỐ CHẤT, KỸ NĂNG CẦN THIẾT
1. Năng lực học tập tốt 
2. Đạo đức tốt
3. Ý thức rèn luyện kỹ năng cao
4. Ý thức trong làm việc bán thời gian
5. Giao tiếp tốt
6. Có lòng tự trọng
7. Có lòng trắc ẩn
8. Có ý chí, khát vọng lớn
9. Biết sống yêu thương, trách nhiệm và chia sẻ
10. Có tinh thần dân tộc

II – QUYỀN LỢI
Sau khi được cấp chứng nhận Sinh Viên Đồng Hành, các sinh viên sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi cơ bản sau theo chính sách của Dự án:
1. Có Huấn luyện viên kèm cặp phù hợp
2. Hưởng nguồn quỹ vay học phí không lãi suất, không thế chấp 
3. Được tiếp nhận tài trợ trực tiếp từ Nhà tài trợ
4. Kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp/đơn vị đồng hành
5. Hỗ trợ việc du học, giao lưu sinh viên quốc tế
Quy định về cấp Chứng nhận Sinh Viên Đồng Hành này được trích từ Quy chế Tổ chức & Hoạt động của Dự án, áp dụng cho nhiệm kỳ 2013 – 2018