CHỨNG NHẬN SINH VIÊN ĐỒNG HÀNH

CHỨNG NHẬN SINH VIÊN ĐỒNG HÀNH

16/07/2016

Chứng nhận Sinh Viên Đồng Hành là chứng nhận duy nhất của Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường cho các sinh viên đã trải qua các giai đoạn trải nghiệm theo chính sách tuyển chọn và huấn luyện của Dự án.


NGÔI NHÀ ĐỒNG HÀNH

NGÔI NHÀ ĐỒNG HÀNH

16/07/2016

Ngôi Nhà Đồng Hành không chỉ là nơi các em Sinh viên Đồng Hành cư trú, học tập mà còn là nơi các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh thành có nơi tạm trú để ổn định việc học tập tại Tp. Hồ Chí Minh.