Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Nghệ An năm 2014

Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Nghệ An năm 2014