Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Khánh Hòa năm 2016

Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Khánh Hòa năm 2016