Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Dak Lak năm 2015

Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Dak Lak năm 2015